„Tájékoztató a média munkatársai részére Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába történő belépés feltételeiről, illetve az ott tanúsítandó viselkedési előírásokról:

SAJTÓESEMÉNYEK

 Az Önkormányzat vagy a Polgármester által szervezett sajtótájékoztatóra vagy egyéb sajtóeseményre való belépéshez a sajtó munkatársai névre szóló sajtóigazolvány felmutatásával, vagy hivatalos írásbeli meghívó alapján, előzetes regisztrációt követően léphetnek be.

A regisztráció célja elsődlegesen a Közgyűlés, illetve a szakmai bizottságok munkájáról, valamint a Városházán tartott nyilvános eseményekről történő sajtótudósítás biztosítása.
Regisztráció a sajtóreferensnél igényelhető.
Formái:

a) egyszeri regisztráció: egyszeri belépésre jogosít, vagy
b) éves regisztráció: teljes naptári évre szóló belépésre jogosít. Azok a győri székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező médiatartalom munkatársai igényelhetik, akik rendszeresen tudósítanak az Önkormányzat tevékenységéről.

A felvételkészítés nem zavarhatja és nem akadályozhatja sem a képviselői, sem a hivatali munkavégzést.

A média munkatársa köteles tiszteletben tartani az épületben tartózkodó valamennyi személy méltóságát és magánéletét, valamint köteles vigyázni a Hivatal tulajdonának és berendezéseinek épségére.

A Városháza területén rejtett kamerák és rejtett hangfelvételre szolgáló eszközök használata tilos.

A felvételkészítés kizárólag az alábbi területeken engedélyezett:
a) Közgyűlés nyilvános ülésein a karzaton, illetve a Díszteremben,
b) egyéb helyszíneken:
ba) nyilvános bizottsági üléseken az ülésteremben,
bb) sajtótájékoztatón,
bc) előzetes engedély birtokában a polgármester, alpolgármesterek irodájában, illetve a sajtóreferens által előzetesen meghirdetett események kijelölt helyszínein.

A listán nem szereplő helyszínen történő felvételkészítésre a polgármestertől a sajtóreferens útján külön engedély kérhető.

Tilos a felvételkészítés – kivéve, ha erre külön engedélyt adott ki a sajtóreferens –

a) a Városháza aulájában, lépcsőin, liftben, illetve folyosókon,
b) a Hivatal szervezeti egységei számára fenntartott valamennyi területen és irodában, beleértve az adminisztratív irodákat és tereket.

A média munkatársa által végzett felvételkészítésnek Közgyűlés feladat- és hatásköreinek gyakorlásával, a képviselői jogállással, illetve minőséggel vagy a Városházán megtartott rendezvényekkel összefüggésben kell lennie.
Ha az akkreditációval rendelkező személy a fenti rendelkezések bármelyikét 2 alkalommal megsérti belépési jogosultságát a sajtóreferens legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti.
A felfüggesztéssel szemben a média munkatársa a döntést követő 15 napon belül a jegyzőhöz címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést elektronikus úton a sajtóreferenshez kell benyújtani. A fellebbezést a jegyző bírálja el a Beléptető rendszerről szóló E/2/2023. (I. 31.) számú szabályzatban meghatározottak szerint.„