Időjárás

10 °C

szeptember 29. | Mihály

Deutsch English
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése – TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése – TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A PROJEKT CÍME: Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 850.000.000 Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: A projekt keretében a Szalay utcában egy 6 csoportszobás bölcsőde épül, mely a meglévő Kígyó utcai bölcsődében rendelkezésre álló négy csoportszoba áthelyezését, valamint további két csoportszoba kialakítását teszi lehetővé mindösszesen 84 db férőhely létesítésével. A projektben eszközbeszerzésre is sor kerül. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés, logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, mozgásfejlesztő eszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudjuk a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetjük őket az egészséges életmódra.

A fejlesztés nem csak a 3 év alatti kisgyermekek ellátását célozza meg; egy új, szolgáltató családbarát intézmény létrehozásával hatással van a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésére is, hogy elérhető legyen számukra is a munkavállalói mobilitás és nagyobb legyen munkavállalási esélyük.

A projekt átfogó célja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásainak bővítése, a szolgáltatások minőségének javítása.

A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével biztosítható egy minőségi, színvonalak oktató – nevelő munka, valamint az ehhez megfelelő egészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet. Az új bölcsőde kialakításával elősegíthető a kultúrhigiénés szokások kialakítása, az érzelmi fejlődés és szocializáció útján való elindulás. A fejlesztés során fontos alapelv, hogy biztosított legyen az egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023. 10. 31.


A projekt előrehaladása – 2023.07.31.

Az ütemezés szerint haladnak a Szalay utcai Bölcsőde kivitelezési munkálatai. Az építési tevékenység 75%-os készültsége 2023.07.31. napjával elérésre került.

A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatos, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzser Kft. végzi.

A kötelező tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása és dokumentálása a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint folyamatosan zajlik.


 

A projekt előrehaladása – 2023.05.31.

Az ütemezés szerint haladnak a Szalay utcai Bölcsőde kivitelezési munkálatai. Az építési tevékenység 50%-os készültsége 2023.05.31. napjával elérésre került.

Megtörtént az épület szerkezeti rendszerének megépítése, a tetőfedés, a bádogos szerkezetek munkálatai, a lábazati falszerkezetek hőszigetelése, a külső homlokzati nyílászárók beszerelése, a külső közmű rendszer kiépítése, a kültéri tároló kisépületek megépítése, megkezdődött a kerítés felhúzása. Folyamatban vannak a belső térben az épületgépészeti és épületvillamossági alapszerelések, valamint a padlófűtés rendszer kialakítása. Dolgoznak a falszerkezetek vakolásán, a belső felületek glettelésén, a festés előkészítésén, az álmennyezeti gipszkarton felületek készítésén.

A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatos, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzser Kft. végzi.

A kötelező tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása és dokumentálása a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint folyamatosan zajlik.

 

 


„A Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 azonosítószámú projekt előrehaladása (2022.08.31.)

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés 2022.08. 16-án aláírásra került. A munkaterület átadására szeptemberben kerül sor.

projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatos, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzser Kft. végzi.

kötelező tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása és dokumentálása a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint folyamatosan zajlik.


 

SZALAY UTCAI BÖLCSŐDE INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére.

„A bölcsődefejlesztéseket nagyon fontos beruházásoknak tartom, hiszen lényeges, hogy olyan kapacitás álljon rendelkezésre, amely valós segítség a győri kisgyermekes családoknak. Magyarország Kormányának családbarát intézkedései között szerepel az a bölcsődefejlesztési program, amelynek célja, hogy a férőhelyek száma országosan a jelenlegi 50-ről 70 ezerre nőjön.” – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András. A polgármester hozzátette, a szándék az, hogy minden kisgyermekes szülő, aki szeretné, bölcsődében tudja elhelyezni gyermekét. Győrben több jelentős fejlesztés is várható a közeljövőben, köztük a Szalay úti bölcsőde, vagy a református egyházzal együttműködve a református bölcsőde kialakítása.

A projekt átfogó célja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásainak bővítése, a szolgáltatások minőségének javítása.

A projekt keretében a Szalay utcában egy 6 csoportszobás bölcsőde épül, mely a meglévő Kígyó utcai bölcsődében rendelkezésre álló négy csoportszoba áthelyezését, valamint további két csoportszoba kialakítását teszi lehetővé mindösszesen 84 db férőhely létesítésével. A projektben eszközbeszerzésre is sor kerül. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés, logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, mozgásfejlesztő eszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudjuk a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetjük őket az egészséges életmódra.

A fejlesztés nem csak a 3 év alatti kisgyermekek ellátását célozza meg; egy új, szolgáltató családbarát intézmény létrehozásával, hatással van a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésére is, hogy elérhető legyen számukra is a munkavállalói mobilitás és nagyobb legyen munkavállalási esélyük.

A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével biztosítható a minőségi, színvonalas oktató – nevelő munka, valamint az ehhez megfelelő egészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet. Az új bölcsőde kialakításával elősegíthető a kultúrhigiénés szokások kialakítása, az érzelmi fejlődés és szocializáció útján való elindulás. A fejlesztés során fontos alapelv, hogy biztosított legyen az egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.

A „Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósul meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege: 850.000.000 Ft.