Időjárás

31 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Szent László Nap
Szent László Nap

Dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi köszöntője:

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!

„Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország.”

Wass Albert szavaiból következik, hogy akik nem szaladtak el, ők tették lehetővé, hogy ma is legyen saját hazánk. Bizony, ez nem egyszer forgott veszélyben az elmúlt ezer évben, de mindig voltak olyan magyarok, akik – bár elszaladhattak volna – inkább sziklaként védelmezték az országot. Erre a hazaszeretetből fakadó bátorságra a legjobb példa Szent László, akit nem csak hatalmas fizikai erővel és szellemi képességekkel áldott meg a Jóisten, de hite még erősebbé tette őt. Trónra lépése előtt belső ellentétek, hatalmi harcok, sunyi helyezkedés jellemezte a felsőbb köröket, miközben az István által elhozott kereszténység még nem szilárdult meg az emberek lelkében. Rossz erkölcsi állapotok uralkodtak, és sokan nem tisztelték egymás tulajdonát sem. Mai szóval élve, nem volt túl acélos a közbiztonság. Bár László nem vágyott a trónra, mégis az egyik legnagyobb uralkodónkká emelkedett. Törvényeivel megteremtette a belső rendet, külpolitikájával megszilárdította Magyarország helyzetét Európában, nyilvánvalóvá tette szuverenitásunkat, és a magyarság ügyét a kereszténységgel együtt határozta meg. Ahogy Prohászka Ottokár írja: ,,A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…”

Szent László tehát a nehéz időkben a megfutamodás helyett odaállt, és tette a dolgát. Tette azt, amit a szíve és az esze diktált, tartást adott a magyaroknak, felemelte a nemzetet. Komoly felelősséget és szép feladatot hagyott az utókorra. Éppen ezért mi sem engedhetjük az országot veszendőbe menni, mert, ha befejezzük földi pályafutásunkat, hogy tudnánk majd László szemébe nézni?

Tisztelt Ünneplők!

Szent László tisztelete az egész magyarság körében elterjedt, ezt mutatja az is, hogy nevét ma is számos település őrzi. A megyében Bakonyszentlászló, s az országban – a teljesség igénye nélkül – Bükkszentlászló, Mátraszentlászló, Pilisszentlászló. De nem csak a mai Magyarország területén, hiszen az erdélyi Homoródszentlászló, Kisszentlászló, Tordaszentlászló, vagy a Szlovénia területén található Szécsiszentlászló, illetve a Horvátország területén fellelhető Szentlászló nevű falucska is nagy királyunk emlékét őrzi.

Most, száz évvel a trianoni döntés után is jól láthatóak nemzetünk összetartozásának építőelemei. A közös történelem, a közös kultúra, a közös emlékezet. A magyarság az, ami eggyé tesz minket határoktól függetlenül, és többek között Szent László szellemisége is, akit a mai Románia területén található Nagyváradon temettek el, de koponyacsontját mi, győriek őrizzük összetartozásunk és ragaszkodásunk jó példájaként!

Ajándék és egyben felelősség is az, amit Szent László hermájával kaptunk, hiszen győriként az ő öröksége mentén kell építkeznünk, és itt nem csak a város értelmes és hosszú távra szóló fejlesztésére gondolok, de arra a közösségi felelősségvállalásra is, amely most, a járvány idején ismét megmutatkozott! Mindenki kivette a részét a munkából. Voltak, akik egy idősotthon udvarán zenélve oldották a magányt, vagy egy teherautó platójáról adtak orgonakoncertet. Mások online tanfolyamokat, vagy digitális edzéseket tartottak. Volt, aki adakozott, vagy a két kezével segített, sokan otthonról dolgoztak, és ezzel párhuzamosan tanultak a gyerekekkel, és volt, aki a legnehezebb időszakban is ment a munkahelyére, hogy kiszolgáljon, ápoljon, gondozzon, vagy szállítson másokat.

Ha ez így nem is tudatosul bennünk, amikor így cselekszünk – ez bizony maga a Szent László-i út! Ez vezet eredményre, és ez teszi lehetővé, hogy ne üresedjen ki ez a város, ez az ország, ez a nemzet. Minden győrinek köszönöm a helytállását! Isten éltesse Önöket, és a mai napon különösen is a László nevű barátainkat!

Kedves Győriek!

A Szent László Nap nem csak az emlékezésre ad méltó alkalmat, de arra is, hogy elismerjük azoknak a személyiségeknek a tevékenységét, akik a Szent László-i úton járva dolgoznak a városért, a közösségünkért. Ők tesznek tanúbizonyságot arról, hogy a mai, sokszor önző, rengeteg zajtól terhelt korban is lehet úgy alkotni, hogy az ne egy ember, hanem egy egész közösség javát szolgálja!
Köszönöm mindenkinek, aki tudásával, szorgalmával, lelkesedésével gazdagítja ezt a várost, Szent László-i hittel és akarattal, mert nekünk, akik itt élünk, szívügyünk a nemzet,
és szívügyünk Győr!

Az ünnepi díszközgyűlésen Dr. Pergel Elza alpolgármester ismertette a határozatokat, a polgármester pedig átadta a Szent László-díjakat, amelyet Csordás Adrienn ápolási igazgató a vezetőként és ápolóként végzett magas színvonalú munkája, kimagasló oktatói és előadói tevékenysége, valamint a tudományos és a szakmai rendezvények szervezésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként vehetett át. A kitüntetett meghatottan mondott köszönetet családjának, tanárainak, minden munkatársának és valamennyi egészségügyi dolgozónak az ápolók évében.

A díjat Dr. Kőrösi Tamás orvos igazgató a győri Kaáli Intézetben végzett, két évtizedes, több mint ötezer gyermek fogantatását segítő, kiemelkedően eredményes és magas színvonalú, Győr városának hírnevet szerző szakmai munkája, valamint színvonalas előadói és publikációs tevékenysége miatt kapta meg. Mint mondta, húsz évvel ezelőtt érkezett Győrbe a Pannonhalmi Bencés Gimnázium szellemiségével és húsz év egyetemi munka kötelességével ami a gyógyításból, tanításból és a tudományos munkából is áll. Hozzátette, hogy a több ezer újszülött megszülethetett az nem egyedül az ő érdeme, hanem elkötelezett munkatársaié is.

Szent László-díjban részesült Pál Kálmán Ferenc fesztiváligazgató is a város művészeti és kulturális életét gazdagító, értékteremtő munkája, valamint a Karzat Színház és az Öt Templom Fesztivál létrehozásában és működtetésében kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. A díjazott visszatekintett az Öt Templom Fesztivál elmúlt 15 évére, és kiemelte, négy éve a legjobb 26 európai fesztivál közé került. Mint mondta, a jelenlegi járványhelyzetben a város vezetésének segítségével, talán Európában is egyedülállóan az eredeti helyszínen és tervek szerint tudott megvalósulni a fesztivál. A kitüntetésért nem csak a saját, de a fesztivál szervezői és valamennyi résztvevője nevében is köszönetet mondott.

Szabó Karolina Erzsébet nyugalmazott óvodavezető kiváló intézményvezetői, óvodapedagógusi és oktatói munkája, valamint Győr városának hírnevet szerző, magas színvonalú szalmafonó népművészeti tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. „Lassan hatvan éves múltam van a pedagógusi pályán, a szalmafonás pedig a szívügyem.” – mondta a díjazott, aki hozzátette, a hagyomány életben tartása érdekében tanítja a kicsiket, és nagyokat egyaránt, sőt még a polgármestert is.

A díszközgyűlés ünnepi műsorában Sík Frida, a Győri Nemzeti Színház művésze és Németh Csaba, a Liszt Ferenc Zeneiskola tanára, a Győri Nemzeti Színház koncertmestere közreműködött.

A Szent László nap programjai a Káptalandombon folytatódtak, ahol 17:30-kor megkoszorúzták Szent László király szobrát.

18:00 órakor pedig szabadtéri ünnepi szentmise következett., melynek főcelebránsa Marton Zsolt váci megyéspüspök volt.

A fogadalmi körmenetet 19:00 órától dr. Veres András győri megyéspüspök vezette.