Időjárás

27 °C

szeptember 21. | Máté, Mirella

Deutsch English
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem – TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem – TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002

Elkészült a Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája

Az önkormányzat nyertes pályázatának segítségével megújuló ingatlan a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó esetmenedzserek számára nyújt magas színvonalú munkavégzésre alkalmas telephelyet, ami a 2016. évben megnövekedett feladatok magas szintű ellátását garantálja…

„Győr hagyományosan erős szociális hálót tart fent, odafigyel az idősekre, a gyermekekre, és a családokra egyaránt. Az idén több olyan európai uniós támogatást élvező fejlesztést valósítunk meg, épületet újítunk fel, vagy bővítünk szolgáltatást, amely a szociális és egészségügyi területhez kötődik. Örömteli, hogy ezek sorában a Család- és Gyermekjóléti Központ egyik fontos egysége is megújulhatott, a munkavégzést hatékonyabbá tevő eszközökkel gyarapodhatott.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester.

A 2016-ban életbe lépett jogszabályi változások következtében minden járásszékhely, így Győr is köteles olyan Család- és Gyermekjóléti Központot működtetni, ahol a családok segítése és a gyermekjóléti szolgáltatások egymásra épülve működnek. Az intézkedés kiemelt célja, hogy csökkenjen a veszélyeztetett gyermekek száma, és a gyermekekkel ne történjen visszaélés a családon belül. Ezt a feladatot Győrben a Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának esetmenedzserei látják el.

Rákosi-Tóth Rita a központ igazgatója kifejtette az esetmenedzserek munkája kiemelten terhelt a gyermekvédelem területén, hiszen hozzájuk már olyan családok érkeznek ahol valamilyen oknál fogva a gyermek veszélyeztetve van. Ez gyakran jelenti azt is, hogy a családok feszültek, ingerültek, bizonytalanok. A pályázat által olyan –  a szociális munka elvárásainak megfelelő –  irodát kaptunk, ahol minden infrastrukturális feltétel adott ahhoz, hogy a hozzánk érkezők kellemes légkörben,  oldottan tudják megosztani problémáikat, a kollégák pedig hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani a gyermekek veszélyeztetettségének mielőbbi megszüntetéséhez.

A beruházás során a Lajta u. 18. szám alatti ingatlanban több mint 200 négyzetméternyi belső terület újult meg. Megtörtént az épület teljes akadálymentesítése a parkolótól kezdve a járdán át a bejáratig, de kialakították az akadálymentes WC-t, a helyiségekben számozott információs táblákat, az ügyfélszobákba és az asszisztensi pultba pedig indukciós hurkot helyeztek el. Az energiatakarékosság jegyében megtörtént az iroda hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és a nyílászárók cseréje is.

Eszközbeszerzés keretében új irodabútorokat és informatikai eszközöket vásároltak a Központ számára, melyek egy része a Mónus Illés úti és a Szigethy Attila úti telephelyekre került. A projekt során két személygépkocsival is gazdagodott a Központ, amelyek a fokozottan veszélyeztetett gyermekek ügyének felkarolását segíti, hiszen az esetmenedzseri munka része a rendszeres családlátogatáson és a család saját lakókörnyezetében való segítésen túl a krízishelyzetekben való gyors és hatékony ügyintézés is. Mindehhez nélkülözhetetlen a személygépkocsi által biztosított rugalmasság, mellyel a járáshoz tartozó 34 település bejárása biztosított. A fejlesztéseknek köszönhetően két fővel nőt az esetmenedzserek száma.

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem” című, TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósult meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatás összege 75.099.477 Ft.


Megújul a Család -és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája

A 2016-ban életbe lépett jogszabályi változások következtében minden járásszékhely, így Győr is köteles olyan Család- és Gyermekjóléti Központot működtetni, ahol a családok segítése és a gyermekjóléti szolgáltatások egymásra épülve működnek. Az intézkedés kiemelt célja, hogy csökkenjen a veszélyeztetett gyermekek száma, és a gyermekekkel ne történjen visszaélés a családon belül.

Ezt a feladatot Győrben a Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának esetmenedzserei látják el, akik munkavégzésük során:

  • vezetik a szükséges nyilvántartásokat,
  • az együttműködés megvalósulása érdekében konzultációkat, megbeszéléseket, konferenciákat szerveznek,
  • szoros és intenzív kapcsolatot tartanak a családdal és a család életébe bevont segítőkkel, szolgáltatókkal,
  • kezdeményezik a gyermek családba fogadását, védelembe vételét, családi pótlék természetben történő nyújtását vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • információt gyűjtenek be a jelzőrendszeri tagoktól, a család életében jelenlevő szolgáltatóktól, intézményektől, bevont segítőktől és javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelő hatósági intézkedésre.

Fentieken túl a Család és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának feladatkörébe tartozik Győr járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása is.

Mindezen megnövekedett és új feladatok ellátásának biztosítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata több mint 75 millió forintos európai uniós támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem” című projekt keretében, melynek megvalósítása során a Lajta úti iroda jelentős fejlesztésen, átalakításon esik át.

Átalakítják és korszerűsítik a belső tereket, melynek során több mint 200 négyzetméternyi terület újul meg. A szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítására az épület környékét – a parkolótól kezdve a járdán át a bejáratig – akadálymentesítik, az irodán belül pedig akadálymentes WC-t, a helyiségekben számozott információs táblákat, az ügyfélszobákba és az asszisztensi pultba pedig indukciós hurkot alakítanak ki.

Az energiatakarékosság jegyében modern hőszigetelő felületet kap az iroda, kicserélik a nyílászárókat, valamint megvalósul a fűtéskorszerűsítés is.

Eszközbeszerzés keretében új irodabútorokat és informatikai eszközöket vásárolnak a Központ számára, melyek egy része a Mónus Illés úti és a Szigethy Attila úti telephelyekre kerül.

A projekt során 2 db személygépkocsival is gazdagodik a Központ, melyek beszerzése a fokozottan veszélyeztetett gyermekek ügyének felkarolása érdekében történik. Az esetmenedzseri munka része a rendszeres családlátogatáson és a család saját lakókörnyezetében való segítésen túl a krízishelyzetekben (gyermek azonnali kiemelése a családból) való gyors és hatékony ügyintézés. Mindehhez nélkülözhetetlen a személygépkocsi által biztosított rugalmasság, mellyel a járáshoz tartozó 34 település bejárása biztosított.

Mindezek túl a projekt munkahelyeket is teremt, ugyanis a fejlesztéseknek köszönhetően 2 fővel nő az esetmenedzserek száma.

Az így megújuló ingatlan a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó esetmenedzserek számára nyújt magas színvonalú munkavégzésre alkalmas telephelyet, ami a 2016. évben megújult és megnövekedett feladatok magas szintű ellátását garantálja, valamint segítségével hatékony és innovatív választ adhat az intézmény az új feladatokra.

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem” című, TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósul meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatás összege 75.099.477 Ft. A beruházás várhatóan 2017. január 31-ig készül el.