Időjárás

24 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem – TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem – TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001

Megkezdte működését a Demensellátó központ

Az Otthon utca 2. szám alatt megvalósult fejlesztés révén a 3.. számú Idősek klubja 28 fő demens személy nappali ellátását is lehetővé tevő épületrésszel bővült. Így a klub 48 fő idős ellátására lett alkalmas. A nappali ellátás biztosításán túl a telephely a demens személyek és családjaik számára egyéb, demenciával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások biztosítására is  alkalmas demensellátó központként (INDA-pont, azaz Interprofesszionális Demencia Alapprogram-pont) működik majd.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a szociális ellátásra. A győri rendelő-felújítások után szociális intézményeinket is korszerűsítjük, amelynek fontos állomása az Otthon utcai épület felújítása, hiszen az átépítés révén itt is jelentős szolgáltatásbővítést tudunk végrehajani – emelte ki Borkai Zsolt polgármester a beruházással kapcsolatban. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester hozzáfűzte, a demenciával élő személyek magasabb szintű ellátásával sok család számára tehetjük könnyebbé a mindennapokat. Ez a fejlesztés jól mutatja azt a gondoskodást, ahogy a város az idősei felé fordul.

„Ha röviden szeretném összefoglalni, a legnagyobb változás, hogy a korábbinál kétszer nagyobb terület áll rendelkezésre, az eddigi 7 helyett pedig 28 demens ellátásáról tudunk gondoskodni. A családoknak szóló tanácsadás mellett új szolgáltatás a szállítás, ami azért nagyon fontos, mert sok idős embernek az ide való eljutás jelentette a legnagyobb problémát.” – fogalmazott Panker Mihály a Humánpolitikai Főosztály vezetője.

A centrum többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási elemeinek kombinációját biztosítja annak érdekében, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik életminősége javuljon, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő támogatásban részesüljenek, megnövelve azt az időszakot, amit saját otthonukban, hozzátartozóik körében tölthetnek. A központban a nappali ellátás keretében készségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások, egyéni és kiscsoportos terápiák zajlanak. Az idősek számára biztosított az étkezés, napközbeni pihenés, alvás lehetősége, valamint a szükséges személyi higiénés teendők elvégzését is biztosítják. Fontos feladat a tanácsadás a hozzátartozók, demens személyekről gondoskodó családtagok számára. A kialakítandó központ jó lehetőséget nyújt a folyamatos szakember utánpótlás és laikus segítő hálózat gyakorlatorientált képzésére is. A nappali ellátás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a nap jelentős részében szakszerű segítséget kapjon az idős, miközben hozzátartozója elvégezheti egyéb feladatait, munkát vállalhat, vagy éppen pihenésre tud időt fordítani. A képzett szakemberek jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy egy-egy jelentős változás időben felismerhető legyen, és így a demenciával élő személy a gondoskodás megfelelő formájában részesülhessen.

 

Az EESZI telephelyeként működő épület kialakításával kapcsolatban Kányai Róbert igazgató kifejtette, megtörtént a lépcsőház átépítése, felvonó létesítése és teljes körű vízszigetelés is. A korábban is meglévő területen új foglalkoztatókat és szociális helyiségeket alakítottak ki, a korábbi padlástér is hasonló funkciót kapott. Az emeleten két közösségi tér (klub és foglalkoztató), pihenőszoba, két iroda, vizesblokkok létesültek. Az új beépítés és átalakítás összesen 261 négyzetméteres, a felújítás 254 négyzetméteres területet érintett. A fejlesztés fontos eleme a valamennyi fogyatékossági csoport számára megvalósuló akadálymentesítés, valamint az energiagazdaságosságot elősegítő napelem.

Az eszközbeszerzés elsősorban foglalkoztató, gyógyászati segéd- és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai, elektronikai eszközöket, valamint fejlesztő játékokat tartalmaz. A házi segítségnyújtásban résztvevőket gyorsabban, rugalmasabban érik el majd a gondozók a 20 darab új kerékpár révén.

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem” című TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósult meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatás összege 174 900 523 forint. A projekt teljesítési határideje 2018. 03. 31.


A beruházás képekben


Demensellátó központ létesül az Otthon utca 2. szám alatt

A fejlesztés egy 28 fő nappali ellátására alkalmas demensellátó központ (INDA-pont, azaz Interprofesszionális Demencia Alapprogram-pont) kialakítását célozza meg a Győr, Otthon utca 2. szám alatt, amely egyaránt kiszolgálja a demens betegek és hozzátartozóik igényeit. A centrum többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási elemeinek kombinációját biztosítja annak érdekében, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik életminősége javuljon, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő támogatásban részesüljenek, megnövelve azt az időszakot, amit saját otthonukban, hozzátartozóik körében tölthetnek.

A központban a nappali ellátás keretében készségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások, egyéni és kiscsoportos terápiák zajlanak. Az idősek számára biztosított lesz az étkezés, napközbeni pihenés, alvás lehetősége, valamint a szükséges személyi higiénés teendők elvégzését is biztosítják. Fontos feladat a tanácsadás a hozzátartozók, demens személyekről gondoskodó családtagok számára. A kialakítandó központ jó lehetőséget nyújt a folyamatos szakember utánpótlás és laikus segítő hálózat gyakorlatorientált képzésére is. A nappali ellátás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a nap jelentős részében szakszerű segítséget kapjon a beteg, miközben hozzátartozója elvégezheti egyéb feladatait, munkát vállalhat, vagy éppen pihenésre tud időt fordítani. A képzett szakemberek jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy egy-egy jelentős változás időben felismerhető legyen, és így a demenciával élő személy a gondoskodás megfelelő formájában részesülhessen.

A Demens ellátó központ (INDA-pont) az EESZI telephelyeként fog működni. Az Otthon utca 2. számú épületének átalakítása során a földszinten a lépcsőház átépítése, felvonó létesítése és teljes körű vízszigetelés valósul meg. A bővítés során az emeleti alaprajz módosul, a meglévő, jelenleg is használt területen új foglalkoztatókat és szociális helyiségeket helyeznek el, a jelenleg padlástérként működő terület is hasonló funkciót kap. Az emeleten két közösségi teret (klub és foglalkoztató), pihenőszobát, két irodát, vizesblokkokat alakítanak ki. Az új beépítés és átalakítás összesen 261 négyzetméteres, a felújítás 254 négyzetméteres területet érint. A fejlesztés fontos eleme a valamennyi fogyatékossági csoport számára megvalósuló akadálymentesítés, valamint az energiagazdaságosságot elősegítő napelem.

Az eszközbeszerzés elsősorban foglalkoztató, mozgásfejlesztő és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai, elektronikai és udvari fejlesztő eszközöket tartalmaz. A házi segítségnyújtásban résztvevőket gyorsabban, rugalmasabban érik el majd a gondozók a 20 darab új kerékpár révén.

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem” című TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósul meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatás összege 174 900 523 forint. A projekt időtartama: 2016. június 17 – 2018. március 31.