Időjárás

15 °C

június 14. | Vazul

Deutsch English
Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, II. ütem – TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001
Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, II. ütem – TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001
A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Konzorciumi partnerek: Győr, Kossuth 36-40. - Bercsényi 41-43. társasház és a Győr, Kossuth 32. - Bercsényi 35. társasház.
A projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001
A projekt címe: Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, II. ütem
A szerződött támogatás összege: 364 965 877 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja. Az általános célok irányvonala: -A helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtése. -Az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakásállomány színvonalának emelése. - A megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítása. - A családok integrációs esélyeinek a növelése, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítése, közösségi és kulturális identitásuk erősítése. Az akcióterület kijelölésekor fő szempont volt, hogy a korábbi években megkezdett szociális városrehabilitáció folytonossága biztosított legyen és megegyezzen a TOP-6.9.1-15 felhívásra benyújtott pályázat által lefedett akcióterülethez. A kijelölt akcióterület magában foglalja a legnagyobb szegregátumot, illetve a szegregációval veszélyeztetett területet. A felújítással érintett ingatlanok: Kossuth u. 31., illetve a Bercsényi liget 41. és Bercsényi liget 35. Műszaki-szakmai eredmények: 3 épületben 28 felújított lakóegység.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 29.

 

Az újvárosi városrehabilitáció újabb üteme zárult le

Újabb üteme fejeződött be a 2013-ban indult Győr-Újvárosi szociális városrehabilitációnak. A most záruló II. ütem munkálatai 2017-ben kezdődtek meg, melynek során a Kossuth u. 31., illetve a Bercsényi liget 41. és Bercsényi liget 35. szám alatti társasházak újultak meg.

A győri önkormányzat a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem című projekt keretében 364 965 877 forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. A projekt konzorciumban valósult meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a konzorcium tagjai voltak még az érintett társasházak (Győr, Kossuth 36-40. – Bercsényi 41-43. társasház és a Győr, Kossuth 32. – Bercsényi 35. társasház).

A projekt a Kossuth Lajos utca 31. számú épületet, valamint a Bercsényi liget 41. és 35. számú épület felújítását tartalmazta. A Kossuth Lajos utca 31. homlokzatának szigetelése mellett megtörtént a Bercsényi liget 35., 41. számú épületek felújítása, melynek során a közös használatú helyiségek, lépcsőházak, tetőszerkezetek, nyílászárók cseréire, valamint a homlokzatok felújítására került sor.

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele volt. A program elősegítette a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakás-állomány színvonalának emelését, a megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy fogalmazott, „Győr-Újváros az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül, ami valóban új lendületet adott az egész városrésznek. Ezt az utat folytatva, a városrész megújítását az itt élőkkel egyetértésben, az ő igényeiket felmérve visszük tovább.”

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem” című, TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 364 965 877 Ft.

Bercsényi liget 35. - az elkészült állapot:

A Bercsényi liget 41. felújítása képekben - 2019. november
A Bercsényi liget 41. felújítása képekben - 2019. október
A Bercsényi liget 41. felújítása képekben - 2019. június
A Bercsényi liget 41. felújítása képekben - 2019. május
A Bercsényi liget 35. felújítása képekben - 2019. november
A Bercsényi liget 35. felújítása képekben - 2019. június
A Bercsényi liget 35. felújítása képekben - 2019. május
A Kossuth u. 31. felújítása képekben - 2018. december 10.
A Kossuth u. 31. felújítása képekben - 2018. október 30.
Konzorciumi partnerváltás a projektben

A Győr-Újvárosban zajló szociális városrehabilitáció II. ütemében Győr Megyei Jogú Város, mint konzorciumvezető új konzorciumi partnerekkel folytatja a projekt megvalósítását.

Az új konzorciumi tagok az érintett társasházak (Győr, Kossuth 36-40. - Bercsényi 41-43. társasház és a Győr, Kossuth 32. - Bercsényi 35. társasház). A konzorciumi tagok cseréjével a felújítással érintett ingatlanok az alábbiak: Kossuth u. 31., illetve a Bercsényi liget 41. és Bercsényi liget 35.

A módosítást követően a 3 épületben összesen 28 lakóegység újul meg.

Folytatódik az újvárosi rehabilitáció

A győri önkormányzat a Szociális Városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem című projekt keretében 500 millió forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele. A program elősegíti a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakás-állomány színvonalának emelését, a megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

A projekt előkészítése során 2016 márciusában igényfelmérés készült, a városrészben és a szegregátumban élő lakosság, az ott működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek körében. A korábbi helyzetfeltárásban is problémaként említették a megkérdezettek a rossz lakáskörülményeket. A beavatkozásokkal az épített környezet állapota ugrásszerűen javul, ami hozzájárul az ott élők társadalmi felzárkózásához is.

A projekt konzorciumban valósul meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag a GYŐR-SZOL Zrt. A kivitelezési munkálatokra a közbeszerzést a konzorciumi partner, Győr-Szol Zrt. folytatja le. Minden épület tekintetében a társasház alapító okiratban meghatározott közös használatú helyiségeit érintik a munkálatok – a homlokzatok felújítása, nyílászárók cseréje és a tető felújítása történik meg.

A felújítással érintett ingatlanok: Kossuth u. 32., Kossuth u. 40., illetve a Bercsényi liget 41. és 43. A projekt eredményeként 4 épületben 30 lakóegység újul meg.