Időjárás

30 °C

június 21. | Alajos, Leila

Deutsch English
Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem – TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002
Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem – TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002

 

A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem
A szerződött támogatás összege: 485 034 121 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes és kettes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele. A program elősegíti a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, a megújított épület hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

 

A projekt harmadik ütemében Győr-Újváros területén a Kossuth utca 36. szám alatt található épület felújítására kerül sor. Az épületben teljes egészében önkormányzati tulajdonban áll, így az önkormányzat saját beruházásaként tudja megvalósítani a projektet. A beruházás magában foglalja 15 lakás felújítását, a közös helyiségek felújítását, a műemléki környezetben megengedett energetikai korszerűsítéseket (nyílászárók cseréje, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése stb.).

A projekt befejezési dátuma: 2023.02.28.
A projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002

 


2022. augusztus 31.

Elkészült a Kossuth u. 36. számú épület teljes körű felújítása. A felújítás keretében az épületben 15 szociális bérlakás került kialakításra.

felújított épület utcakép felújított épület kívülről felújított épület vaskapuja felújított épület gang felújított épület lépcsőház felújított épület kívülről felújított épület beblűről, szoba felújított épület beblűről, szoba felújított épület belűről, konyha felújított épület kívülről

 

 


2022. február 28.

A Kossuth Lajos u. 36. sz. épületének kivitelezési munkái 2022. február 28-ával elérték a 75%-os készültségi szintet. A kivitelezési munkák a tervezett ütemben haladnak.

ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon ossuth 36 75 százalékon


 

2021. december 15.

A Kossuth Lajos u. 36. sz. épületének kivitelezési munkái 2021. december 15-ével elérték a 50%-os készültségi szintet. A kivitelezési munkák a tervezett ütemben haladnak.

 


 

2021. szeptember 30.

A Kossuth Lajos u. 36. sz. épületének kivitelezési munkái 2021. szeptember 30-ával elérték a 25%-os készültségi szintet. A kivitelezési munkák a tervezett ütemben haladnak.

Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem tető Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem lépcső Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem lépcső felülről Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem külső fal Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem készülő szoba ablakkal Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem fal

 

 


 

2021. április 27.

Megkezdődtek a szociális városrehabilitáció III. ütemének kivitelezési munkálatai. A Kossuth u. 36. sz. épület felújítására a munkaterület átadása 2021. április 27-én megtörtént. A beruházás kivitelezője a Terán Kft., a beruházás megvalósítása előreláthatólag 2022. tavaszáig tart.

 
 


SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ GYŐR-ÚJVÁROS TERÜLETÉN, III. ÜTEM

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Győr-Újvárosban megkezdett szociális városrehabilitáció III. ütemének kivitelezési munkálataira, így a több mint 485 millió forintos támogatásból tovább folytatódhat a városrész megújulása.

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes és kettes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele. A program elősegíti a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, a megújított épület hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

A projekt harmadik ütemében Győr-Újváros területén a Kossuth utca 36. szám alatt található épület felújítására kerül sor. Az épületben teljes egészében önkormányzati tulajdonban áll, így az önkormányzat saját beruházásaként tudja megvalósítani a projektet. A beruházás magában foglalja 15 lakás felújítását, a közös helyiségek felújítását, a műemléki környezetben megengedett energetikai korszerűsítéseket (nyílászárók cseréje, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése stb.).

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem” című, TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósul meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege: 485.034.121 Ft.