Időjárás

15 °C

május 22. | Konstantin

Deutsch English
Távvezeték átépítési munkák
Távvezeték átépítési munkák

Az MVM XPert Zrt. Távvezetéki Divízió Igazgatóság tájékoztatása 83-as számú főút 2×2 sávosítása miatt, a Győr-Tét 132 kV-os távvezeték átépítése miatti munkálatok megkezdéséről.

A társaság az Energo-Merkur Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízásából 2021. május 10-én megkezdi a távvezeték átépítési munkáit. A munkavégzés előre láthatóan 2021. december 31-ig tart.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 142. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.”

A munkavégzés kiterjed Győr város közigazgatási területéhez tartozó külterületi 01642/73, 01642/57, 01625/21, 01625/19, 01534/22, 01652/31, 01652/34, 01652/33, 01536/2, 01652/34, 01649/13 hrsz-ú ingatlanokra.

A munkák során a terepen való mozgás közben a gépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkáért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:

MVM XPert Zrt. – 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

A kivitelező helyszíni építésvezetője:

Kopasz Sándor, MVM XPert Zrt., 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
Tel: 20/3535843

A kivitelező felelős műszaki vezetője:

Kopasz Sándor, MVM XPert Zrt., 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
Tel: 20/3535843

A felelős műszaki ellenőr:
Szentmiklóssy Balázs, NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45.
Tel: 70/3385036