Adóügyi osztály
Leírás

Ügyfélfogadás:
Győr, Honvéd liget 1. III. emelet 305, 306-os ügyfélfogadó ablak

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:        8,30 – 15,00
Kedd:        szünnap
Szerda:     12,30 – 15,00
Csütörtök: 8,00 – 17,30
Péntek:     szünnap

Foglalkozik Győr városban bevezetett helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos ügyekkel.

Hatáskör:
Ellátja a vonatkozó anyagi- és eljárási jogszabályok alapján a hatáskörébe utalt, elsődlegesen a helyi adókkal (építményadó – kivéve lakások -, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, beszedés, nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Bonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében.

Elérhetőségek