dr. Csele Balázs
Leírás

Ellátja a hivatal személyügyi és munkaügyi feladatait, biztosítja annak törvényes és eredményes mûködését. A magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása érdekében: gondoskodik a megfelelő munkaerő utánpótlásáról, elkészíti az új belépők, kilépők, munkakör változáshoz kapcsolódó személyügyi teendőket elkészíti az éves és középtávú képzési programokat, ellátja azok megvalósításához kapcsolódó feladatokat, előkészíti és végrehajtja az előmenetelhez szükséges munkáltatói intézkedéseket, ellátja a hivatal köztisztviselőinek juttatásaival kapcsolatos munkaügyi teendőket, kidolgozza a köztisztviselők egyéni teljesítmény értékelésének alapját képező tárgyévi követelményeket, ellátja a kitûzéssel, értékeléssel összefüggő teendőket, megszervezi és lebonyolítja köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével, azok összevetésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri és elkészíti a jogszabály változásokhoz kapcsolódó helyi rendeleteket, szabályzatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról.

Elérhetőségek
Beosztás

osztályvezető

Telefonszám