Dr. Horváth Tamás
Leírás

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Dr. Horváth Tamás osztályvezető
Telefon: 96/500-420
Fax: 96/500-412
e-mail: horvath.tamas@gyor-ph.hu


Az Igazgatási Osztály címe: 9021. Gyor, Honvéd liget 1.
Az Igazgatási Osztály levelezési címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

 

Elektronikus levelezési cím: kozigazgatas@gyor-ph.hu

 

Az Anyakönyvi Hivatal címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
Telefon:        517-023
Fax:             316-308
e-mail:         anyakonyv@gyor-ph.hu

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő:                8.30-15.00
Szerda:            12.30-15.00
Csütörtök:          8.00-17.30

Az Igazgatási Osztály hatásköre:

Birtokháborítási ügyek intézése, adó- és értékbizonyítványok kiadása, ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése, hagyatéki leltározással kapcsolatos feladatok, házszám megállapításával kapcsolatos feladatok, a talált tárgyak kezelése, föld vételi ajánlatok és hirdetmények kifüggesztése. társasházfelügyelettel kapcsolatos ügyek, anyakönyvi ügyek intézése.

Feladatkörébe tartozik a működési engedéllyel, telepengedélyezéssel, bejelentésköteles kereskedelmi és ipari tevékenység nyilvántartásba vételével, szálláshely üzemeltetési engedéllyel, vásárok, piacok nyilvántartásba-vételével kapcsolatos ügyek intézése.
Az Igazgatási Osztály vízgazdálkodási hatósági feladatokat is ellát. A jegyzo nevében eljár a jellemzoen szolgáltató és lakossági tevékenységek zaj- és rezgésvédelmi ügyeiben, az illegális hulladékok ártalmatlanításának ügyeiben, az állattartási ügyekben, a gyommentesítési ügyekben, a  közterületi fakivágási engedélyek kiadásában.

Elérhetőségek
Beosztás

Főosztályvezető

Telefonszám