Szelenczeyné Füleki Heléna
Leírás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény, továbbá az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló helyi rendelet rendelkezései szerint ellátja a Győr város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. kezelésében levő önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi feladatokat.

Döntésre készíti elő az előtakarékossággal, a felújítással meghirdetett bérlakáspályázatokat, a szociális lakásnyilvántartásba vételi és nyugdíjasházi elhelyezés iránti kérelmeket. Döntést hoz a bérleti jogviszony folytatása, a bérlőtársi elismerés és a lakáscsere iránti kérelmek ügyében.

Tájékoztatást nyújt a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők esetében az önkormányzati bérlakások megvásárlásának feltételeiről, és elkészíti a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és elővásárlási jog alapításáról szóló szerződéseket. Feldolgozza az önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelmeket. Megköti a kamatmentes szerződéseket, elrendeli a jelzálogjog-bejegyzést, hozzájárulást ad átjegyzéshez.

Ügyfélfogadás: Honvéd liget 1. Fszt. ügyfélfogadó
Hétfő: 8:30-15:00
Szerda: 12:30-15:00
Csütörtök: 8:00-17:30

Elérhetőségek
Beosztás

csoportvezető

Telefonszám