Elsősorban fiatal személyek, párok, házaspárok számára kialakított pályázat, mely során határozott időre, öt évre lehet elnyerni önkormányzati bérlakás bérleti jogát. A bérleti szerződés időtartama alatt a pályázóknak – ahelyett, hogy hasonló összeget albérletre fizetnének ki – havonta 60.000,- Ft megtakarítást kell vállalniuk, valamint igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a karbantartáshoz szükséges legalább 300.000,- Ft összegű megtakarítással.

A pályázat elbírálásakor a pályázók egy sorszámot kapnak, amely sorszám alapján kerülnek kiosztásra a megüresedő előtakarékos bérlakások.

Jogosultak köre

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Mit kell tennie

Az eljárás az ügyfél formanyomtatványon előterjesztett pályázatára indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani.

Határidők

Évente kétszer: márciusban és októberben kerül kiírásra pályázat. Benyújtási és elbírálási határidő az aktuális pályázati kiírás szerint.

Benyújtandó dokumentumok

Jövedelmek igazolása, pénzügyi fedezetigazolás.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

Pályázat benyújtása szempontjából korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában szabályozottak szerint. Az ÖK rendelet 22. §-ában foglaltak szerint a pályázat útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 5 évre szól, amely nem hosszabbítható meg.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról (a továbbiakban: ÖK rendelet).