Önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének elnyerésére irányuló kétlépcsős pályázati rendszer.

Jogosultak köre

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Mit kell tennie

Az eljárás ügyfél kérelmére indul, majd a kérelem kedvező elbírálása esetén a havi rendszerességgel kiírásra kerülő pályázaton vehet részt.

Határidők

A kérelem benyújtása folyamatos.

Benyújtandó dokumentumok

Jövedelmek igazolása.

Fizetési kötelezettség

Illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Felettes szerv/jogorvoslat

Győri Járásbíróság.

Egyéb információk

Kérelem benyújtása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek. A jogszabályban rögzített jövedelemhatárt kell figyelembe venni. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg. A pályázat útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 1 évre szól, mely a szerződés lejártát követően 3 évre meghosszabbítható.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.