Önkormányzati bérlakás felmondott bérleti szerződésének helyreállítása.

Jogosultak köre

Önkormányzati bérlakás azon jogcím nélküli lakáshasználója, aki a lakásnak a szerződés megszűnését megelőzően bérlője volt, a bérleti szerződése lakbérhátralék felhalmozása miatt vagy a lakás közüzemi díjának meg nem fizetése miatt került felmondásra.

Mit kell tennie

Az eljárás ügyfél a formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

Határidők

A kérelmet a bérleti szerződés megszűnését követő hatvan napon belül kell benyújtani.

Benyújtandó dokumentumok

Jövedelmek igazolása. Közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást díjtartozás nem terheli; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás, szolgáltatóval kötött érvényes részletfizetési megállapodás.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.