Önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének felülvizsgálata.

 

Jogosultak köre

Határozott idejű szerződéssel rendelkező önkormányzati bérlakás bérlői

Mit kell tennie

Az eljárás a bérlőnek – a lakásbérleti szerződés lejártát megelőző hatvanadik naptól a szerződés lejártáig önkéntes, míg a szerződés lejártát követően a Lakásügyi Csoport felhívása alapján a formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

Határidők

A lakásbérleti szerződés lejártát megelőző hatvanadik naptól a szerződés lejártáig nyilatkozhat a bérlő a bérleti szerződésének meghosszabbítási szándékáról.

Benyújtandó dokumentumok

Jövedelmek igazolása. Közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást díjtartozás nem terheli; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás, szolgáltatóval kötött érvényes részletfizetési megállapodás.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

Ha az önkormányzati bérlakás bérlője az ÖK rendelet 46. §-ában előírt határidőn belül vagy a bérleti szerződés lejártát követő hatvan napon belül, a tulajdonosi jog gyakorlójának felszólítását követően sem nyilatkozik, a szerződés nem hosszabbítható meg.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: ÖK rendelet) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.