Az Anyakönyvi Hivatal címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
Telefon: 517-023
Fax: 316-308
E-mail: anyakonyv@gyor-ph.hu

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30-15.00
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30.

Az Anyakönyvi Osztály feladat- és hatásköre

Feladata a Győr közigazgatási területén történt anyakönyv események (születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat) elektronikus anyakönyvben történő rögzítése.

Országos hatáskörrel rendelkezik a születési névváltoztatási kérelmek, valamint a külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése tárgyában keletkezett kérelmek átvételében.

Saját hatáskörben intézkedik a házassági névmódosítási kérelmek tekintetében, a születési utónév módosítása és a név korrekciójának ügyében, valamint a házassági névváltoztatás ügyében.

A jegyző által átruházott feladatkörében felveszi a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, az ismeretlen szülőktől származó gyermeknek képzelt szülőket állapít meg.

Az ügyfél kérelmére az Elektronikus Anyakönyv rendszeréből anyakönyvi kivonat másolatot állít ki.