Feladatok

Végzi az osztályhoz rendelt valamennyi intézményhez kötődő fenntartói tevékenységet a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési intézmények, valamint a gyermektábor vonatkozásában. Vezeti a szükséges nyilvántartásokat.

Koordinálja és ellenőrzi a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési intézmények, valamint a gyermektábor szakmai és gazdasági munkáját, továbbá az ellátási szerződésekben foglaltak betartását.
Előkészíti és segíti a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság munkáját, végrehajtja döntéseit, valamint a közgyűlési előterjesztéseket, koordinálja a döntések végrehajtását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szolgáltatások terén felmerülő szükségleteket, és ezek alapján előkészíti a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát. Intézi az ágazathoz tartozó intézmények működési engedélyeivel kapcsolatos feladatokat és az éves intézményi szakmai vizsgálatokat.
Működteti a helyi szociálpolitikai kerekasztalt.
Közreműködik a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési intézmények, valamint a gyermektábor alapító okiratainak, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatainak elkészítésében.