Elérhetőség

Telefonszám: 96/500-270
Fax: 96/500-189
E-mail: kozbeszerzes@gyor-ph.hu

Feladat

Teljes körûen előkészíti, lefolytatja, nyilvántartja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és  a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseit. Az önkormányzati költségvetési intézmények vonatkozásában szakmai segítséget nyújt az egyszerû közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a nemzeti, illetve a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárásokat pedig lefolytatja. Elkészíti a Közbeszerzési törvény alapján az éves költségvetési rendelet elfogadását követően az éves beszerzési tervek a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, az intézmények beszerzési terveit pedig áttekinti, illetve nyilvántartja. Elkészíti az előző évi közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan. Elkészíti az előzetes összesített tájékoztatót az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tervezett beszerzéseiről. Elkészíti és szükség szerint folyamatosan aktualizálja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát. Gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről. Összehangolt kapcsolatot alakít ki a Hivatal szervezeti egységeivel a közbeszerzési eljárások hatékony lebonyolítása érdekében. Felhívja az önkormányzati intézmények figyelmét a Közbeszerzési törvény szerinti határidők betartására. Tájékoztatja az önkormányzati intézményeket a közbeszerzést érintő aktuális változásokról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok változásait és erről az érintetteket tájékoztatja.

A Közbeszerzési Csoport munkáját meghatározó főbb jogszabályok és belső szabályzatok:

2003. évi CXXIX. törvény, 34/2004. (III.12.) Korm. rendelet, 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, 137/2004. (IV.29) Korm. rendelet,  143/2004. Korm. rendelet, 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet, 167/2004. (V.25.) Korm. rendelet, 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet, 2/2006. (I. 13.) IM rendelet, 1564/2005/EK rendelet,  1/2004. (I.9) FMM rendelet,  2195/2002/EK rendelet, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzata és Beszerzési Szabályzata.

Elérhetőségek: