A Kulturális Osztály feladatkörébe tartozik mindazon tevékenységek ellátása, amit jogszabály az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladataként a kultúra területén meghatároz, és amit az Önkormányzat saját szervezeti egységével, intézményeivel, társaságaival, valamint a szakmai kapcsolatrendszere által valósít meg. Figyelemmel kíséri a nem önkormányzati fenntartásban működő kulturális szervezetek, alkotóműhelyek, állandó művelődési közösségek, öntevékeny művészeti csoportok és egyéni alkotók tevékenységét, működési feltételeiket. Kapcsolatot tart nemzetközi, országos, regionális, megyei és helyi kulturális szervezetekkel, érdekképviseletekkel, szövetségekkel, és a város kulturális érdekeit képviselve részt vesz azok munkájában.

Telefonkönyv