A módosításokkal aktualizált hatályos állapot megtekinthető Győr MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, illetve Városfejlesztési Osztályán és Főépítészi Csoportján.
Tervezési munkák megkezdése előtt kérjük a megnevezett Osztályokkal egyeztetés céljából szíveskedjenek a kapcsolatot felvenni.

Kapcsolódó Dokumentumok

1.3. a 1.2. Országos közút védőterülete
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.68 MB
1.3.5. Közhasználatú magánterület
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.69 MB
1.3.6. beépítésre szánt területek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 5.74 MB
1.3.B.1.2.1 . Kulturális örökség védelem – mûemlékvédelem 1.
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.88 MB
1.3.B.1.2.2. Kulturális örökség védelem – mûemlékvédelem 2.
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 4.60 MB
1.3.B.3. Tájképvédelmi területek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.47 MB
1.3.H.1. 15 éves forgalmi prognózis - személygépkocsi forgalom
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.00 MB
1.3. A 2. vasút védőterülete
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.93 MB
1.3. A. 1.1. tervezett utak tengelyvonalai
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.66 MB
1.3.2 Közigazgatási határ
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 1.94 MB
1.3.3. Városrendezési körzetek területe
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.62 MB
1.3.4 jelenlegi és tervezett belterületek határa
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.49 MB
1.3.A.3. Repülõterek védõterülete
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.86 MB
1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - gázellátás
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.75 MB
1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - hírközlés
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.77 MB
1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - szennyvízellátás
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.65 MB
1.3.A.4. Közmûvek és védõterületük - villamosenergia ellátás
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.80 MB
1.3.A.5. Hulladékkezelõk és védõterületük
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.82 MB
1.3.A.6. Vízbázisok és védõterületük
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.57 MB
1.3.A.7.1. Hullámtér, árvízvédelmi töltés tengelyvonalai, fakadóvíz veszélyes terület, vízjárta terület, mélyfekvési terület
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 4.65 MB
1.3.A.7.2. Vizi állások, úszómûállások és úszómûves kikötõhelyek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.68 MB
1.3.A.8. Levegõtisztaság-védelmi övezetek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.82 MB
1.3.A.9. Bûzös, fertõzésveszélyes telephelyek védõterülete
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.84 MB
1.3.A.A. Zajvédelmi területi kategóriák, várható környezeti zajterhelések
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.33 MB
1.3.A.B. Szennyezett talajú, mentesítendõ területek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.64 MB
1.3.A.C. Honvédelmi létesítmények védõterületei
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.91 MB
1.3.B.1.1. Kulturális örökség védelem - régészet
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.09 MB
1.3.B.1.3. Kulturális örökség védelem – helyi védelem
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.84 MB
1.3.B.2. Táji- és természeti értékek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.94 MB
1.3.B.4. Légszennyezettségi területi besorolások
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.75 MB
1.3.B.5. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett- és csendesövezetek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.71 MB
1.3.B.6. Távhõ ellátás területei
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.16 MB
1.3.C.1. Sajátos jogintézmények - tilalmak területe
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.26 MB
1.3.C.5. Sajátos jogintézmények - beültetési kötelezettség területe
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.77 MB
1.3.D. Belvárosi intézménytelkek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 1.45 MB
1.3.E. Lakó – pihenõ, korlátozott sebességû övezetek.pdf
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.74 MB
1.3.F. Bányatelkek, kutatási joggal rendelkezõ területek
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.84 MB
1.3.H.2. 15 éves forgalmi prognózis - közepes-teherautó forgalom
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.88 MB
1.3.H.3. 15 éves forgalmi prognózis - nehéz-teherautó forgalom
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.83 MB
1.3.H.4. 15 éves forgalmi prognózis - busz forgalom
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 2.82 MB
1.3.H.5. 15 éves forgalmi prognózis - összes forgalom
Feltöltve: 2019.11.07
Méret: 3.00 MB