„Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát, míg Magyarország köztársasági elnöke 39/2023. (III. 6.) KE határozatával a Bjt. 216. § (2) bekezdése alapján a választást 2023. március 07. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. A jelöléshez szükséges dokumentáció az alábbiak szerint érhető el:

A bírósági ülnökök választásáról szóló tájékoztató letölthető innen.

Az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató letölthető innen.

A bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány letölthető innen.

A Bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat mintája letölthető innen.

Az ülnökválasztással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató letölthető innen: