Időjárás

13 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
Városrészek szolgálatáért
Városrészek szolgálatáért

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a júniusi közgyűlés elején tizenkét Városrész Szolgálatáért díjat adott át a városrészek önkormányzati képviselőivel.

Az „Adyváros szolgálatáért” díjat Németh Bernadett vehette át a városrészi társadalmi felelősségvállalásban, az önkéntes munkákban, a helyi lokálpatriotizmus és a közösség erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként. Dr. Kéry Klára a „Bácsa Szolgálatáért” díjat kapta a Győr városát és Bácsa városrészt szolgáló több évtizedes, magas színvonalú gyógyító munkájáért és karitatív tevékenységéért. „Gyirmót Szolgálatáért” díjban részesült Koller József a gyirmóti közéletben hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett és lelkiismeretes munkájáért. A polgármester „Marcalváros Szolgálatáért” díjat adományozott Dr. Gábriel Erzsébetnek háziorvosként több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és kiemelkedő munkájáért.

A közgyűlés elején „Ménfőcsanak Szolgálatáért” díjat kapott a Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület a kulturális és művészeti értékek létrehozásában, a ménfői és csanaki népi hagyományok ápolásában, valamint a helyi közösségi élet szervezésében vállalt aktív szerepe elismeréseként. Endrédi Ferenc „Nádorváros Szolgálatáért” díjat vehetett át Nádorváros közösségéért végzett önzetlen, elkötelezett és kiemelkedő társadalmi munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként. A „Pinnyéd Szolgálatáért” díjat Kiss Lászlóné kapta a városrészben végzett lelkiismeretes és kiemelkedő közösségépítő munkájáért.

Dr. Dézsi Csaba András a „Révfalu Szolgálatáért” díjat Gergelyné Keleti Máriának adta át példaértékű pedagógusi életpályája, a városrész közéletében végzett elkötelezett munkája, valamint a révfalui egyházközséget szolgáló önzetlen tevékenységéért. A „Szabadhegy Szolgálatáért” díjat Molnárné Kovács Adriennek ítélték oda a városrészben háziorvosi asszisztensként végzett magas színvonalú, fáradhatatlan és lelkiismeretes munkája elismeréseként. Varga József „Szentiván Szolgálatáért” díjat kapott a településrész rendezvényein végzett aktív, segítő közreműködése, karitatív munkája, valamint a helyi polgárőr szervezet alapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepéért.

A polgármester „Sziget Szolgálatáért” díjat adott át Kern Imrének a városrész közössége érdekében hosszú időn keresztül végzett önzetlen, elkötelezett és lelkiismeretes munkája elismeréseként, Albert Tibornak pedig „Újváros Szolgálatáért” díjat kiemelkedő közösségformáló tevékenysége, példamutató társadalmi felelősségvállalása, valamint a helyi lokálpatrióta egyesületben végzett munkájáért.