Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
Elfogadták a város költségvetését
Elfogadták a város költségvetését

Az 53 milliárd 483 millió forintos főösszegű büdzsé közel egyharmadát fejlesztésre fordítják. Dr. Dézsi Csaba András polgármester az ellenzéki javaslatokat is befogadta a közgyűlésen, amelyen az idei díszpolgári és Pro Urbe díjakról is döntöttek…

„Habár az időközi választást követően csak néhány hét állt rendelkezésre, sikerült egy stabil, a város működését a megfelelő színvonalon biztosító költségvetést megalkotni, amelybe a választási ígéretként megfogalmazott fejlesztések is bekerültek.” – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András a közgyűlést követő sajtótájékoztatón. A polgármester kiemelte, a tervezésekor hangsúlyosan figyelembe vették a lakossági igényeket, ezért is indulnak el az idei évben Sárás városrész csatornázási munkálatai, illetve a még meg nem tervezett részek tervezése. Utóbbi esetében a következő évben törtéhet a kivitelezés. A közrend védelme hasonló, több fórumon is előkerült kérdés, ezért százmillió forintos keretből egy olyan közrendvédelmi egység jön létre a Közterület Felügyeleten belül, amely növeli a közterületen való személyes jelenlétet szoros együttműködésben a rendőrséggel és a polgárőrséggel. Ezen felül folytatódik a közterületi kamerarendszer bővítése is. A polgármester azt is elmondta, hogy a feladatok között jelentkezik az elmúlt években igénybe vett lakásalap visszapótlásának megkezdése és a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap visszapótlására történő felkészülés is. Ez mintegy 2,2 milliárd forintos visszapótlást jelent.

„A kampány során azt ígértem, hogy mindenkivel együttműködöm, aki a város érdekében kíván dolgozni, és – ha az ellenzék jobbító szándékú javaslatot tesz – abban is partner leszek. Ennek szellemében a közgyűléshez megfogalmazott ellenzéki javaslatokat is befogadtam.” A közgyűlésen Pollreisz Balázs (MSZP) négy módosító indítvánnyal élt. Az egyik egy olyan alap létrehozását célozta, amelyből a munkanélkülivé vált győri munkavállalókat segítené a társadalombiztosítási kötelezettségben a három hónapos munkanélküli segélyezési időszak letelte után. A második az érdekegyeztető tanács újbóli visszaállítása, ezáltal a kamarákkal, érdekvédelmi szervezetekkel, munkaadókkal és munkavállalókkal való szorosabb párbeszéd megteremtése. A harmadik egy mobil légszennyezés mérő berendezés beszerzése és a Győri levegő rendszeres vizsgálata. A negyedik pedig egy Győrszentivánon belüli közvilágítási fejlesztés volt. A javaslatokról végül nem kellett külön szavazni, mert a polgármester lényegében valamennyi javaslatot befogadta.

„A költségvetés legfontosabb feladata az intézményhálózatunk színvonalas működtetése, amellett a fejlesztések megvalósítása, amely a büdzsé közel egyharmadát teszik ki.” – jelezte Szeles Szabolcs pénzügyekért felelős alpolgármester. Hozzátette, számos fontos útfejlesztés történik az év során, és az ipari területek jobb megközelítése is megvalósul. A bevételi főösszeg 45 milliárd 890 millió forint, különbözet túlnyomó többségét a 2019. évi maradványból fedezik. A bevételi oldalon a legjelentősebb tétel természetesen az adóbevételekből származik, összességében 26 milliárd 145 millió forint. A legnagyobb bevételt az iparűzési adó közel 22 milliárdos összege jelenti – annak ellenére, hogy a hasonló nagyságrendű városok között Győrben a legalacsonyabb az iparűzési adó kulcsa -, míg az építményadóból 3 milliárd 450 millió forintot terveztek, az idegenforgalmi adó pedig 200 millió forintot jelent a költségvetésnek. A központi költségvetésből 6 milliárd 222 millió forint származik, míg vagyonhasznosításból származó bevételként 500 millió forinttal kalkulál az önkormányzat.

A legfontosabb fejlesztések között említhető a Tatai út – 81. sz. csomópont felújítása, bővítése (egymilliárd forint), Szigethy A. út – Ipar u. felújítása (749 millió), a Régi Szentiváni út felújítása (196 millió), a Jókai utca felújítása (166 millió), a Reptéri út felújítása (473 millió forint). Pályázati, és saját forrás segítségével folytatódik többek között az újvárosi szociális városrehabilitáció (469 millió), a bölcsőde fejlesztések (517 millió) is. Útfejlesztésre 2 milliárd 677 millió, kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó fejlesztésekre 678 millió, energetikai fejlesztésekre 785 millió, míg a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéseire 557 millió forint jut az idén.

A településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra, valamint a városüzemeltetésre összesen 3 milliárd 538 millió forintot tervez az előterjesztés. Ebben az összegben szerepel a VOLÁNBUSZ Zrt. részére biztosítandó összesen 1,4 milliárd forint, a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok hasonló összegű biztosítása, 225 millió forint az „Otthon Melege” Programmal összefüggő kiadásokra és százmillió forint a szennyvíztisztító korszerűsítésével kapcsolatban. Az idén folytatódik a Modern Városok Program is. A folyamatban lévő beruházások – mint az állatkerti fejlesztés (843 millió), valamint a kórházi parkolási infrastruktúra bővítés (1,6 milliárd) – mellett újabb fejlesztések előkészítése is zajlik az év során.

A Humánszolgáltatási, vagyis a szociális, egészségügyi, köznevelési területre közel hétmilliárd forintot szán a büdzsé, amelynek elsődleges célja az intézményhálózat zavartalan működése. A költségvetés tartalmazza a bölcsődei játszóterek bővítését, korszerűsítését, az idősekkel való törődés feltételeinek javítását, valamint a WHO-val és a drogprevencióval kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítását is. Az óvodai játszóterek bővítését, az óvodai úszásoktatást, az elsősök ingyenes füzetcsomagját, a Bursa Hungarica pályázati rendszert, az iskola-egészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszert is magában foglalja a költségvetés. Az önkormányzat az iskolák működtetését jelentős mértékben, az 5,7 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulással segíti.

Dr. Dézsi Csaba András azt is elárulta, hogy a költségvetés elfogadása után a városházán a következő nagy feladat Győr közlekedésének áttekintése és a további lehetőségek meghatározása az autós, kerékpáros, gyalogos, a buszos, sőt a kötöttpályás közlekedés és ezek összehangolása tekintetében. A polgármester kiemelte, a februári közgyűlés egy másik nagyon lényeges pontja volt az idei évi díszpolgárokról és Pro Urbe Győr díjasokról való döntés. Ennek értelmében március 15-én Benkovich Ferenc, plébános, Görbicz Anita kézilabdázó, Berkes Gyula plébános díszpolgári címet, míg Kozma Endre, a „Régi Győr” facebook és internetes oldal szerkesztője, Rákász Gergely, orgonaművész, dr. Sayour Amer kardiológus főorvos és Zsegora Csaba nyugalmazott iskolaigazgató Pro Urbe Győr díjat vehet át.

Szintén a pénteki közgyűlésen döntöttek a sportpályázatok kiírásáról, amelynek dokumentumai a sport.gyor.hu honlapról elérhetők.