Időjárás

21 °C

szeptember 30. | Jeromos

Deutsch English
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben – TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben – TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002

A projektről

A kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben
A szerződött támogatás összege: 549 637 274 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A beruházás eredményeként bővül a város kerékpárút hálózata, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, Adyváros településrész kerékpárosbaráttá válik, valamint újabb forgalomcsillapított övezettel bővül a város.

A program elemei:

 • Tatai út: A tervezett kerékpárút a Tatai úton található a Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon épül. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz.
 • Kunszigeti úti kerékpárút: A teljes beruházási szakaszon egyoldalon vezetett kétirányú kerékpárút épül az Olimpia utcai körforgalomtól a Szent Vendel utcáig 970 m hosszban közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, forgalomtechnikai eszközökkel és növénytelepítéssel.
 • Régi Szentiváni út: A Régi Szentiváni út északi oldalán tervezett kétirányú kerékpárút építés jelentős város és Ipari Park irányú forgalmat bonyolíthat le és mindkét oldalon meglévő, vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik.
 • Kodály Z. u. : A Kodály Z. utcában tervezett kerékpáros létesítmény (két oldalon vezetett egyirányú kerékpárút) két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes G. utcai és az Ifjúság körúti körforgalmú csomópontot. A tervezett kerékpárút mindkét végén kiépített kerékpárútba csatlakozik a meglévő körforgalmú csomópontokban.
 • Reptéri út I. ütem és II. ütem: A Reptéri út mellett építésre tervezett kerékpáros létesítmény típusa, egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút.
 • Adyváros, forgalomcsillapított övezet kialakítása: Győr Adyváros városrésze jelentős népességű, főként toronyházas övezet, mely jelentős lakosságszáma miatt nagy kerékpáros és gyalogos forgalommal rendelkezik, azonban az infrastruktúra kiépítése még szükséges. A fenti, Kodály Zoltán úti kerékpárút kiépítés mellett fontos a terület forgalomcsillapítása is. Ezt a célt szolgálja a Kodály Z. u. és szervizútja csomópontjában, illetve a szervizúton tervezett új kerékpáros és gyalogos átvezetéseknél, valamint a tervezett új kerékpáros nyomvonal átvezetésnél tervezett sebességcsökkentő pódiumok kialakítása. Emellett a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium mellett, illetve a Földes Gábor utcában, a Győr+ Média székhelyével szemben, a zebra közelében egy-egy fedett kerékpártároló kerül kialakításra.
 • Kerékpáros nyomvonalak az alábbi helyszíneken bővülnek: Szőnyi Márton utca, Tibormajori út
 • 1301. sz. út melletti kerékpárút építése: A környék kerékpáros közlekedését, annak közlekedésbiztonságát hivatott javítani a 1301. sz. út déli oldalán, az Örvény u. és a Bierbauer Lipót u. közötti szakaszra tervezett egyoldali, két irányú kerékpárút létesítése 290,6 m hosszban. A beruházáshoz kapcsolódóan kerül sor a közúti átvezetések kialakítására, valamint a kapcsolódó közvilágítás kiépítésére.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.
A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002

 


Megtörtént a projekt fizikai befejezése

2023. február 28-án lezárult a „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése Győrben” című, TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002 azonosítószámú projekt.

 


 

Elkészült a Bácsai úti kerékpárút külterületi szakasza

2022 novemberében sikeresen lezárult a 1301. sz. út melletti kerékpárút műszaki átadás-átvételi eljárása. A környék kerékpáros közlekedését, annak közlekedésbiztonságát hivatott javítani a 1301. sz. út déli oldalán, az Örvény u. és a Bierbauer Lipót u. közötti szakaszon megvalósított egyoldali, két irányú kerékpárút, 290,6 m hosszban. A beruházáshoz kapcsolódóan került sor a közúti átvezetések kialakítására, valamint a kapcsolódó közvilágítás kiépítésére.

 

 


Elkészült a Reptéri úti kerékpárút

A Reptéri út mellett épült, egy oldalon vezetett, kétirányú kerékpárút a Pesti út és a Hűtőház utca között 2 173 m hosszon szolgálja a kerékpárosok biztonságos közlekedését. A kerékpárút fejlesztés hozzájárul a jelenleg rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító és egyúttal balesetveszélyes Reptéri út tehermentesítéséhez is.

A projekt keretében a kerékpáros közlekedés biztonságának fokozása érdekében kerékpáros nyom felfestése valósult meg a Szőnyi Márton utcában 438 m hosszban, valamint a Tibormajori úton 1560 m hosszban.

 


Elkészült a Kunszigeti úti kerékpárút

A pinnyédi városrészben élők több évtizede várták, hogy megépüljön egy olyan kerékpárút, amely a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgálja. A beruházás fél év alatt készült el.

A „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben” c. projekt  révén a teljes beruházási szakaszon egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút épül az Olimpia utcai körforgalomtól a Szent Vendel utcáig 970 m hosszban közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, forgalomtechnikai eszközökkel és növénytelepítéssel.

 


Elkészült a Régi Szentiváni kerékpárút

„Augusztusban indult, és alig több mint három hónap alatt elkészült a fejlesztés, amely gördülékenyebbé teszi az Ipari Park megközelítését a gépjárművel és a kerékpárral közlekedőknek egyaránt.” – mondta Dr. Dézsi Csaba András polgármester.

A  „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben” c. projekt révén zajlik a városi kerékpárút-hálózat bővítése, amelynek keretében a Szentiváni úton az utca északi oldalán, az útpályától elválasztva, egy oldalon vezetett kétirányú, aszfalt burkolatú kerékpárút is épült.

„A közelmúltban elkészült Tatai úti kerékpárúttal együtt a Szentiváni út fejlesztése is egy nagyon fontos beruházás a környéken lakók és az ipari parkban dolgozók biztonságosabb közlekedése érdekében.” – fogalmazott Hajszán Gyula a terület önkormányzati képviselője.

A beruházás során 474 méter hosszú kerékpárút épült.

 

 


 

 

 

Elkészült a Kodály Zoltán utcai kerékpárút

25 millió forintos kerékpáros infrastruktúra fejlesztés zajlik a városban, amelynek újabb eleme készült el. Most már biztonsággal kerekezhetünk a Kodály Zoltán utcában is.

„A város több pontján párhuzamosan fejlesztjük a kerékpárutakat, amelyre több mint 600 millió forintot nyert a város TOP-os forrásból. A Tatai úton már elkészült, most a Kodály Zoltán utcai beruházás is befejeződött, és már a Régi Szentiváni úton is biztonságosan közlekedhetünk. – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András. A polgármester hozzátette, a Kodály utcában 115 méter hosszú önállóan vezetett és 600 méter burkolati jellel elválasztott vegyes gyalog- és kerékpárút épült. A fejlesztéssel az Ifjúság körút és a Földes Gábor utca között a teljes szakaszon, mindkét oldalon kijelölt kerékpárúton közlekedhetnek a kerékpárosok.

„Egy fontos adyvárosi kerékpáros tengely épült ki, és vált biztonságossá, hiszen ezen a szakaszon korábban nem volt önálló kerékpárút, a biciklisek az úttesten, illetve a járdákon közlekedtek. A beruházás jól kapcsolódik az Ifjúság körúthoz, ahol már mindkét oldalon megépült az új bicikliút.” – emelte ki Radnóti Ákos alpolgármester. Hangsúlyozta, a projektben nem csak kerékpárút épült, de egyes szakaszokon a járda is megújult, sőt két fedett kerékpártárolót is elhelyeztek a Móra iskolánál és a Kuopio park sarkánál, amelyek biztonságát közterületi kamera vigyázza.

Dr. Szálasy László önkormányzati képviselő hozzáfűzte, a beruházásban két forgalomcsillapító pódium is készült az út páros oldalán lévő parkoló déli bejáratánál, lassításra kényszerítve ezzel a gépjárműveket, így téve biztonságosabbá a parkolóban való közlekedést is. A Kodály út 2. szám előtti szakasz vízelvezetési problémája is megoldódott az új aszfalt burkolattal. „Ezzel a fejlesztéssel tovább bővült választókörzetem kerékpárút hálózata, amit a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként külön üdvözlök.”

A Kodály úti fejlesztés során összesen 715 méter szakasz készült el mindössze 80 nap alatt, ötvenmillió forintból, a Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben című projekt keretében.


Biztonságossá vált a kerékpározás a Tatai úton

Az elkészült új kerékpárút révén már a Tatai úton is biztonságosan közlekedhetünk két keréken. A beruházás, ami az Ipari Park jobb megközelíthetőségét is szolgálja, egy 625 millió forintos fejlesztési csomag részeként valósult meg…

„A Tatai úton hatalmas a forgalom, autók, tehergépjárművek közlekednek itt. Az Ipari Parkba sokan érkeznek biciklivel, illetve a közeli kertekbe is sokan igyekeznek. Ők eddig nagy veszélynek voltak kitéve a forgalmas úton, ám a most elkészült különálló kerékpárúttal biztonságossá vált a közlekedésük.” – mondta el Dr. Dézsi Csaba András polgármester a kerékpárút átadásán. Hangsúlyozta, párhuzamosan több helyütt is zajlanak kerékpárút fejlesztések a városban egy több mint 600 millió forintos TOP-os program részeként. A polgármester jelezte, a Tatai úti trafóház buszmegállóban fedett beállót is létesítenek majd a busszal közlekedők érdekében.

A nyár közepén kezdődött, és két hónap alatt be is fejeződött a Tatai úti kerékpárút építése a Hecsei úti körforgalom és a Tibormajori út közötti szakaszon. A Hecsei úti körforgalomig már korábban kiépült a kerékpárút, az út déli oldalán megépült, az útpályától elválasztott egy oldalon vezetett 915 méteres szakasz ennek a folytatása.

„Közel 30 éve működik az Ipari Park, ahol több ezer ember dolgozik, ráadásul a hetedik fejlesztési üteme a Tatai úttól délre eső területeket érinti.” – emelte ki Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. Mint mondta, ugyanezen program részeként valósul meg a Régi Szentiváni úton is a kerékpárút, amely szintén az ipari területek jobb megközelítést, a biztonságos munkába járást szolgálja.

Radnóti Ákos alpolgármester megemlítette, hogy a fejlesztési csomag részeként hamarosan elkészül a Kodály Zoltán úti kerékpárút is, amely szintén egy nagyon fontos szakasza lesz a győri kerékpáros hálózatnak. A Tatai úti szakasszal kapcsolatban kiemelte, az út mentén megtörtént fásítás is, valamint bejelentette, a közeljövőben városszerte kerékpártámaszokat helyeznek ki az infrastruktúra további fejlesztése érdekében.

Hajszán Gyula önkormányzati képviselő azt emelte ki, hogy a környéken ma már sokan életvitelszerűen laknak, vagyis nem csak az Ipari Parkba dolgozni érkezőket, de az itt élők bejutását is nagyban segíti az új útszakasz. Diligens Tibor önkormányzati képviselő hozzátette, fontos, hogy az elmúlt évtizedek ipari fejlődését a terület infrastruktúrája is kövesse, amibe a most megvalósuló kerékpárutak építése is beletartozik.

A mintegy hatvanmillió forintos Tatai úti beruházás TOP-os forrásból, a „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben” című projekt keretében valósult meg.


Tovább bővül Győrben a kerékpárút hálózat

A Tatai úti, a Régi Szentiváni úti és a Kodály Zoltán utcai kerékpárút építésével, valamint az Adyvárosba tervezett forgalomcsillapított övezet kialakításával kezdetét vették városunkban azok az újabb kerékpárút hálózat bővítő munkálatok, melyekre Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata több mint 625 millió forintos európai uniós támogatást nyert.

A projekt célja, hogy tovább bővítse a város kerékpárút hálózatát, ezáltal biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés, valamint újabb forgalomcsillapított övezettel bővüljön a város.

A kerékpározás nem csak egészséges, de környezetbarát alternatívája is az autós közlekedésnek. Orvosként és polgármesterként is fontosnak tartom az egészséges életmód népszerűsítését, és a környezetünk egészségéért tett intézkedéseket egyaránt. – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András polgármester. A projekttel kapcsolatban elmondta, egy olyan nagyszabású, több területen zajló kerékpáros infrastruktúra fejlesztés valósul meg, amely a győrieket és a Győr környékén élőket egyaránt szolgálja. Bízik benne, hogy a fejlesztések és az egyre jobb kerékpáros körülmények révén egyre többen választják a közlekedés ezen egészséges formáját.

Radnóti Ákos alpolgármester, adyvárosi önkormányzati képviselő a beruházás kapcsán kiemelte, a kerékpáros fejlesztések folyamatosak a városban, és a közösségi GyőrBike rendszer is erősíti azt az infrastruktúrát, amelyet szerencsére egyre többen használnak. Hozzátette, a Kodály Zoltán utca két végén, a Szigethy Attila úton és az Ifjúság körúton is megújultak a kerékpárutak, így ehhez is jól kapcsolódik a most induló fejlesztés.

Kara Ákos országgyűlési képviselő kiemelte, a győri kerékpáros fejlesztéseket úgy tervezik, és úgy valósítják meg, hogy azok egy hálózatba kapcsolódjanak egymással, így a mostani fejlesztések is illeszkednek a korábban elkészült szakaszokhoz. Az egyre bővülő győri kerékpárút-hálózathoz a települések közti útvonalak, köztük a szintén most épülő Győr-Pannonhalma kerékpárút is jól csatlakozik, így az egész térség számára jelentős fejlesztésekről van szó.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt időszakban mintegy száz kilométer kerékpárút épült vagy került felújításra városunkban ezért ma már kijelenthetjük, hogy Győr a kerékpározók városa. Jelentős uniós és hazai forrásból nem csak a belső kerületekben és a lakótelepeken, hanem a peremkerületeket érintően is jelentős kerékpárút hálózat bővítés történt és zajlik jelenleg is. „A most épülők közül kiemelten fontosnak tartom az Ipari Pakban működő több mint hétezer munkahely gyors és biztonságos kerékpáros elérését biztosító Régi Szentiváni út és a Tatai út mentén megépülő új szakaszokat.”

„A beruházást nem csak adyvárosi önkormányzati képviselőként, de a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként is üdvözlöm. A fejlesztés nem csak az adyvárosiak közlekedési lehetőségeit növeli, de városi szinten bővíti a kerékpáros úthálózatot, vagyis hozzájárul a környezetbarát, alternatív közlekedési mód erősítéséhez.” – fogalmazott Szálasy László, a  Környezetvédelmi Bizottság elnöke.

A most megkezdett munkálatok során

 • a Tatai úton a kerékpárút a Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon épül meg. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz.
 • a Régi Szentiváni úton az út északi oldalán épülő kétirányú kerékpárút a felmérések szerint jelentős forgalmat bonyolít majd le a belső városrészek és az Ipari Park között, és mindkét végén meglévő, vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik.
 • a Kodály Zoltán utcában két oldalon vezetett egyirányú kerékpárút épül, mely két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes G. utcai körforgalmú csomópontot és az Ifjúság körutat. Az új kerékpárút mindkét végén már kiépített kerékpárútba csatlakozik.
 • A Kodály Zoltán utcában a kerékpárút építésével együtt kezdetét veszi egy forgalomcsillapított övezet kialakítása is: Adyváros sűrűn lakott, főként panelházas övezet, mely jelentős lakosságszáma miatt nagy kerékpáros és gyalogos forgalommal rendelkezik. A kerékpárút kiépítés mellett ezért fontos a terület forgalomcsillapítása is. Ezt a célt szolgálja a Kodály Zoltán utca és szervizútja csomópontjában, illetve a szervizúton új kerékpáros és gyalogos átvezetéseknél, valamint az új kerékpáros nyomvonal átvezetésnél tervezett sebességcsökkentő pódiumok kialakítása. Emellett a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium mellett, illetve a vele szemben lévő óvodánál egy-egy fedett kerékpártárolót alakítanak ki.

A projekt keretében további kerékpárutak építésére és kerékpáros nyomvonalak kialakítására is sor kerül, ezek közül jelenleg a Reptéri út mellé tervezett kétirányú kerékpárút, valamint a Szőnyi Márton utcában az Erfurti út és a Zöld utca között, illetve a Tibormajori úton a 813. sz. úttól a Tatai útig terjedő szakaszon kialakítandó kerékpáros nyomvonalak közbeszerzési eljárása zajlik. Ezeken a helyszíneken a munkálatok az eljárás sikeres lezárását követően kezdődhetnek el.

A „Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben” című, TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósult meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatás összege: 625.121.990 Ft.


Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 625 121 990 forint száz százalékos intenzitású támogatást nyert a Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben című projekt megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból.

A beruházás ereményeként bővül a város kerékpárút hálózata, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, Adyváros településrész kerékpárosbaráttá válik, valamint újabb forgalomcsillapított övezettel bővül a város.

A program elemei:

Tatai út: A tervezett kerékpárút a Tatai úton található a Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon épül. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz.
A Zöld utca: A tervezett egyirányú kerékpárút (és gyalogjárda két gyaloglósávval) megteremti a Soproni utca – Kisdiófa utca közötti hiányzó kerékpárforgalmi kapcsolatot.
Régi Szentiváni út: A Régi Szentiváni út északi oldalán tervezett kétirányú kerékpárút építés jelentős város és Ipari Park irányú forgalmat bonyolíthat le és mindkét oldalon meglévő, vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik.
Kodály Z. u. : A Kodály Zoltán utcai kerékpáros tengely, rendkívül fontos kerékpáros közlekedési útvonala Adyvárosnak. A kerékpárosok biztonságos közlekedését jelenleg mindkét oldalon parkoló autók akadályozzák. A Kodály Z. utcában tervezett kerékpáros létesítmény (két oldalon vezetett egyirányú kerékpárút) két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes G. utcai és az Ifjúság körúti körforgalmú csomópontot. A tervezett kerékpárút mindkét végén kiépített kerékpárútba csatlakozik a meglévő körforgalmú csomópontokban.
1301 sz. út (Külső Bácsai út): A tervezett kerékpáros létesítmény (típusa: egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút) csatlakozik a már meglévő Új-Bácsai úti kerékpárúthoz. Összekötést biztosít Víziváros és Kis-Bácsa városrészek és lakóterületek között. A tervezett kerékpárút fejlesztés hozzájárul a jelenleg rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító és egyúttal balesetveszélyes 1301.sz. út tehermentesítéséhez és lehetővé teszi a kerékpárosok közúti forgalomtól való elválasztását és balesetmentes közlekedését.
Reptéri út I. ütem és II. ütem: A Reptéri út mellett építésre tervezett kerékpáros létesítmény típusa, egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút. A tervezett kerékpárút fejlesztés hozzájárul a jelenleg rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító és egyúttal balesetveszélyes Reptéri út tehermentesítéséhez és lehetővé teszi a kerékpárosok közúti forgalomtól való elválasztását és balesetmentes közlekedését.
Győr, Belvárosi beléptető rendszer: Az eddig elkészül forgalmi zárosokkal a belváros északi és északkeleti részén a közlekedés a legkisebb mértékre redukálódott, és nem keletkezik szükségtelen forgalom. A belváros déli és keleti részének forgalmi rendje jelenleg fizikai zárás nélküli, amelyet a függőleges forgalomtechnikai elemek szabályoznak, illetve a közlekedési rendészeti hatóság. A jelenlegi tervezési terület a Baross Gábor utcai megfelelő fizikai zárások kialakítása.
A projektben két fedett kerékpártároló létesítése is szerepel.

A Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben című, TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. szeptember 30.