Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
Nemzetiségekért díj – javaslattételi felhívás
Nemzetiségekért díj – javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj 2022. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, párt győri szervezete, győri székhelyű nemzetiségi civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, valamint az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Nemzetiségekért díj” adományozható: azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése és támogatása révén a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez.

Az elismerés az arra méltó személy részére halála után is adományozható.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatot (a kitöltött nyomtatványt) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályára címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton 2022. november 30. napjáig beérkezőleg lehet benyújtani.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell:

  • A javaslatot tévő személy vagy közösség nevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
  • az elismerésre javasolt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek)
  • a kitüntetésre javasolt életútjának, szakmai munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikáció, elismerés, civil szervezeti tagság, tisztség, elért eredmények, általa vagy részvételével megvalósított jelentős program, karitatív vagy mecénás munka, stb.),
  • a kitüntetési javaslat részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

A „Nemzetiségekért” díj adományozásáról a Közgyűlés felhatalmazása alapján a nemzetiségi ügyekért felelős alpolgármesterrel egyeztetve a Polgármester dönt.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán a 96/500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet és a javaslattételi felhívás, valamint a javaslat benyújtásához használható nyomtatvány alább letölthető.

Uploaded: 2022.11.11
Size: 55.50 KB
Uploaded: 2022.11.11
Size: 1.75 MB

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató innen letölthető.