Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
Tájékoztatás a vendéglátó teraszok nyitásáról és működtetéséről
Tájékoztatás a vendéglátó teraszok nyitásáról és működtetéséről

TÁJÉKOZTATÁS

Vendéglátó teraszok nyitásáról és működtetéséről az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelettel összhangban.

Nagy öröm mindnyájunknak, hogy a védelmi intézkedések fokozatos feloldásának köszönhetően a vendéglátó teraszok hamarosan megnyithatnak. 2021. április 15-én kihirdetésre került az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet, amely a vendéglátó teraszok működésével kapcsolatos új, kedvezőbb szabályokról rendelkezik. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat is döntött a helyi ügymenet egyszerűsítéséről, a következők szerint:

A 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint 2021. december 31-ig közterület-használati díj nélkül, de a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet előírásainak betartásával lehetőség van a vendéglátó teraszok működtetésére. Az önkormányzat, támogatva a  teraszok mielőbbi megnyitásának lehetőségét, a kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg lehetővé teszi a teraszhasználatot, de kéri, hogy a közterület-használati szerződés mielőbbi (lehetőség szerint  2021. május 31. napjáig) megkötését, hiszen a használat módja, amiről a kormányrendelet nem rendelkezik, ebben kerül szabályozásra.

Különös figyelmet kell fordítani a gyalogos közlekedés és egyéb közlekedésbiztonsági szabályok betartására, így a megfelelő közlekedési területek szabadon tartására, vagy a napernyők talpazatának süllyesztett kialakítására.

A veszélyhelyzet megszűnését követően csak hatályos szerződéssel lehet a közterületet igénybe venni, ezért javasolt a szerződéseket idejében előkészíteni. A Főépítészi Osztályra folyamatosan benyújthatóak a főépítészi hozzájáruláshoz szükséges dokumentációk, amelyek megalapozzák a bérleti szerződéshez szükséges műszaki kereteket. A kiadott főépítészi hozzájárulás 2022. január 1-től számított 2 évig marad érvényben.

A működő vendéglátóhelyek számára részletes tájékoztatást is küldünk.

Bármilyen egyéb kérdés felmerülése esetén a Főépítészi Osztályhoz (foepitesz@gyor-ph.hu, 06/96-500247-es telefonszámon) illetve a városi Útkezelő szervezethez (titkarsag@utkezelogyor.hu, 06/96-516180-as telefonszámon) tudnak fordulni.

  1. április 21.

Gyimóthy Ákos

városi főépítész