Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről
Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

„A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 400. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles tevékenység – külön jogszabályban foglalt kivétellel – engedély helyett ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján folytatható.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni az alábbi ügytípusokban:

kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazására szolgáló kereskedelmi tevékenység (kereskedelmi működési engedély),

engedélyhez kötött ipari tevékenység (telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése),

vásár, piac tartása,

bevásárló központok nyilvántartásba vétele,

zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezés alá tartozó ügyek.

A folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység bejelentése ún. ellenőrzött bejelentés útján, kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapu, cégkapu, e-mail) tehető meg az INNEN letölthető nyomtatvány megküldésével.

Az ellenőrzött bejelentés megküldhető:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata ügyfélkapus KRID azonosítója:  140565923

E-mail cím: veszelyhelyzeti@gyor-ph.hu (bejelentés fogadására kizárólag ez az e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld)

Az ellenőrzött bejelentési eljárás menetéről:

A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit. A bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

  1. a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
  2. b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) 50%-át kell megfizetni. A bejelentés engedélyezési eljárásra utalása esetén az illetéket illetve díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Ha a bejelentés áttételére kerül sor, az áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.

A hatóság a fenti határidő letelte előtt – hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül – végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, amennyiben a tevékenység jogszabály alapján nem végezhető bejelentéssel, megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak, jogszabályban meghatározott közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn, az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye, a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos vagy a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni…”