Szummerné Porkoláb Judit
Elérhetőségek
Beosztás

lakásügyi ügyintéző

Telefonszám