Időjárás

25 °C

július 15. | Henrik, Roland

Deutsch English
Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából

A veszélyhelyzetre való tekintettel a március 15-i városi ünnepségek elmaradnak.

Évről–évre a díszközgyűlés keretein belül adják át a Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára és a Pro Urbe Győr kitüntető címeket, továbbá Győr Város Sajtódíját. Dr. Dézsi Csaba András a díjakat a járványhelyzet miatt egy későbbi időpontban adja át, alább a polgármester ünnepi gondolatai és a kitüntetésben részesülők nevei is olvashatók.

Tisztelt Győriek!

Március 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hőseire emlékezünk, az idén rendhagyó körülmények között. Éppen egy évvel ezelőtt terelődött egy új mederbe az életünk, hiszen 2020 márciusában kezdődtek azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a koronavírus miatti védekezés tett szükségessé. A tavalyi március 15. után az idén sem tudjuk megtartani azokat az ünnepségeket, amelyekkel méltó módon szerettünk volna megemlékezni a forradalom és szabadságharc hőseiről. Bízom benne, hogy – bár a közös ünneplés elmarad – nagyon sok győri feltűzi a ruhájára a kokárdát, és gondol azokra, akik életüket áldozták a hazáért és a szabadságunkért.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” – mondja Széchenyi István. Ez az idézet 2021-ben különösen is aktuális Győrben, amikor várossá válásunk 750 éves évfordulóját ünnepeljük. Városunk jövőjének építése szempontjából ugyanis erős identitással és gyökerekkel rendelkező győriként tudunk igazán eredményesen dolgozni a jövőn. Az V. István által adományozott kiváltságlevél évfordulója csak egy azok közül a történelmi mérföldkövek közül, amelyeket ismernünk kell, és persze nem csak városunk, de az egész nemzet történelmének jelentős pillanataival fontos tisztában lennünk. Március 15. is egy olyan dátum, amelyre emlékeznünk kell, hiszen az egész nemzetre, hazánk történelmére nagy hatással volt. A forradalom nem csak Pesten, hanem például itt, Győrött is zajlott, a hősök tehát mindenhol jelen voltak, minden kis közösség egyet akart: A szabadságot! A fővárosban Petőfi szavalta a Nemzeti Dalt, Győrben pedig Lukács Sándor követelte a reformokat. A szószólókhoz itt is, ott is tömegek csatlakoztak, s a márciusi ifjak az egység erejével, fegyverek ropogása nélkül vitték sikerre a forradalmat!

„A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” – visszhangozta ezer, meg ezer torok, ahogy a 12 pontban megfogalmazott követelések is futótűzként terjedtek. 1848. március 15-én új korba lépett a nemzet, és az akkor egy irányba tekintő magyarok az egész történelmet megváltoztatták. Bár, mint tudjuk, a szabadságharcot leverték, sőt a kegyetlen megtorlás sem maradt el, mégis igaz az új időszámítás, mert a feléledő eszméket, a szabadságvágyat már nem lehetett semmissé tenni. Hosszú volt az út, de végül megvalósultak a 12 pont követelései. A 12 ponté, amelyek közül az első volt a sajtó szabadságának kívánalma. Nem véletlen, hogy éppen ezen a napon ünnepeljük a magyar sajtó napját is. A mai napon éppen ezért a városunkért és a közösségünkért kiemelkedő módon tevékenykedő személyiségeket is köszöntöm, ám a járványhelyzet miatt a Győr Díszpolgára és a Pro Urbe Győr kitüntető címeket, illetve a városi sajtódíjakat is egy későbbi időpontban adom át. Köszönöm minden díjazottnak azt a munkát, amivel Győrt gazdagítják, és nem csak nekik, de mindenkinek köszönetet mondok, aki a közösségünkért tesz. Ebben a járvány sújtotta, nehéz időszakban ennek különösen is nagy jelentősége van. Most például azzal is tudunk segíteni, ha élünk a védőoltás lehetőségével, mert azzal nem csak magunkat, de embertársainkat is védjük. Ahogy március 15-én a forradalmat is egységben tudták sikerre vinni a magyarok, úgy a járvány elleni védekezés is csak összefogással lehet eredményes. Ez az összefogás hozhatja el a korlátozások feloldását, végeredményben ez hozhatja el újra a szabadságunkat! Akkor lehet majd újra együtt ünnepelni például március 15-ét, vagy éppen várossá válásunk 750-ik évfordulóját!

Az emlékezés és a cselekvés is közös feladatunk, mert szívügyünk Győr!

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

(Megjelent a Győrplusz hetilap március 12-i számában)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörét gyakorolva Győr Megyei Jogú Város Polgármestere Díszpolgári kitüntető címet adományoz:

Dr. Földesi Péter részére a győri Széchenyi István Egyetem tudományos, oktatói, gazdasági tevékenységének, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint kiemelkedő tudományos munkássága, vezetői és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Sütő Csaba részére a győri intézményes hajléktalan ellátás fejlesztésében és működtetésében végzett több évtizedes, példaértékű munkája, valamint magas színvonalú vezetői és áldozatos szakmai tevékenysége elismeréseként.

Dr. Tamás László János részére több évtizedes, lelkiismeretes és elhivatott orvosi munkája, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosaként végzett alázatos, szakszerű vezetői tevékenysége, valamint a koronavírus járvány alatt tanúsított fáradhatatlan és professzionális munkája elismeréseként.

Verebics Ibolya részére a töretlenül magas színvonalú, nemzetközi szinten is elismert, Győr város hírnevét öregbítő operaénekesi munkássága, valamint a szülővárosa kulturális- és hitéletét támogató jótékony tevékenysége elismeréseként.

Dr. Veres András részére a győri szakrális értékek, valamint a Szent László-i hagyományok megőrzésében vállalt elévülhetetlen érdemei, továbbá a győri keresztény közösség összetartása és megerősítése érdekében végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseként.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörét gyakorolva Győr Megyei Jogú Város Polgármestere PRO URBE GYŐR díjat adományoz:

az Aurora zenekar részére több évtizedes hazai, stílusteremtő munkássága, a fiatal generáció egészségügyi prevenciós ellátásának megsegítése és jövőképük formálásának támogatása érdekében, karitatív területen végzett, áldozatos munkája elismeréseként.

Kovács János részére a judo sportágban elért kiváló sportolói teljesítménye, bajnokokat nevelő edzői munkássága, valamint az utánpótlás nevelésben és a mozgásfejlesztésben végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként, továbbá az uKIDo fejlesztőprogram kidolgozásáért és hazai bevezetéséért.

Dr. Mézes Péter Barnabás részére a kardiológiai járóbeteg-ellátás kialakításában végzett úttörő szerepe, magas színvonalú vezetői és szakmai munkája, valamint több évtizedes példaértékű, lelkiismeretes gyógyító tevékenysége elismeréseként.

Vigh Attila részére a lovas kultúra és a magyar huszárhagyományok ápolása, népszerűsítése és oktatása terén tanúsított kitartó munkájáért, eredményes szakoktatói és edzői tevékenységéért, valamint a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Győr Város Sajtódíja:

Prof. Dr. Dézsi Csaba András polgármester Győr Város Sajtódíját adományozza Galambos-Németh Boglárka részére az RTL Klub szerkesztő-riportereként a napi tájékoztatás területén nyújtott magas színvonalú szakmai munkájáért, Győr város mindennapjait évek óta hitelesen, sokszínűen bemutató tevékenységéért, és a kiegyensúlyozott tájékoztatásért.

Prof. Dr. Dézsi Csaba András polgármester ugyancsak Győr Város Sajtódíját adományozza O. Jakócs Péter a Győr Plusz Média fotóriportere részére, hosszú évek óta végzett lelkiismeretes, magas színvonalú, a város és a régió történéseit, eseményeit, szépségeit bemutató szakmai tevékenységéért, valamint a folyamatos minőségi, áldozatos munkájáért.