Időjárás

14 °C

május 29. | Magdolna

Deutsch English
Javaslattételi felhívás „Szent László-érem” adományozására
Javaslattételi felhívás „Szent László-érem” adományozására

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” elismerések 2023. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely a tudományos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és jó hírnevét öregbíti.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2023. május 8. napjáig megérkezzen a címzetthez.

A javaslatok írásba foglalását formanyomtatvány könnyíti meg, mely alább letölthető.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell:

  • A javaslatot tévő személy/szervezet nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
  • az elismerésre javasolt személy/közösség nevét/megnevezését és fontosabb adatait: lakcím/székhely, foglalkozás/tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek,
  • a kitüntetésre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának, kitüntetésre javasolt közösség teljesítményének, tevékenységének ismertetését,
  • a kitüntetési javaslat részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy/közösség különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett és az ismertetett feltételeknek és tartalmi elemeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe, azzal, hogy a jelölő személy vagy jelölő szervezet számára alkalmanként egy jelölt ajánlására van lehetőség.

Az elismerések adományozásáról – a beérkezett javaslatok alapján – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

A kitüntetés az arra méltó személynek halála után is adományozható, ebben az esetben az elismerést az örökös vagy a család képviselője jogosult átvenni.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán munkaidőben (Tel.: 96/500-101).

 

Uploaded: 2023.04.21
Size: 278.39 KB
Uploaded: 2023.04.21
Size: 53.00 KB